GDPR

GDPR – SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DEN NYA LAGEN

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebar förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Örebro stängsel AB analyserar kontinuerligt verksamheten och utför de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten efter kraven.
​​​​​​​

NÅGRA AV ÖREBRO STÄNGSELS ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA INFORMATIONSSÄKERHET

Örebro stängsel AB har utfört och fortsätter utföra åtgärder för att möta de krav som lagen ställer på organisationen. Bland annat arbetar vi med att:
  • Minimera datainsamling och informationsbehandling.
  • Förebygga och upptäcka säkerhetsbrott och skyndsamt återställa felaktigheter för att minimera konsekvenserna.
  • Informerar medarbetare inom Örebro Stängsel så att de inom sitt ansvarsområde, ska ha relevant kompetens för säker databehandling samt nödvändig kunskap inom informationssäkerhet.

I vår Integritetspolicy har vi beskrivit hur vi hanterar personuppgifter.
Integritetspolicy Örebro Stängsel AB -  Ladda ner: Länk till integritetspolicyn

​​​​​​​Tel:

019-32 34 50 
E-post:
info@orebrostangsel.se
Adress
Maskingatan 13
702 86 Örebro